Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Hotline: 0961.110.546 - 0974.222.759 - 0909.550.721

Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

24.05.2019Lượt xem: 1042

- Người liên hệ: Ms. Phương - Số điện thoại: 0961.110.546
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KIÊM TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KIÊM TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

23.02.2019Lượt xem: 847

- Người liên hệ: Ms. Phương - Số điện thoại: 0974.222.759
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIÁM SÁT CẢNH QUAN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIÁM SÁT CẢNH QUAN

09.11.2018Lượt xem: 900

Tuyển dụng nhân viên giám sát cảnh quan
TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ CẢNH QUAN

TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ CẢNH QUAN

13.12.2017Lượt xem: 1654

NHÂN VIÊN SALE

NHÂN VIÊN SALE

13.12.2017Lượt xem: 1133

Copyrights © 2017 CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN PHƯƠNG TRUNG. All rights reserved. Design by: Nina co, ltd