Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Hotline: 0974 222 759 - 0946 49 54 45 - 096 111 0546

Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

24.05.2019Lượt xem: 1212

- Người liên hệ: Ms. Phương - Số điện thoại: 0961.110.546
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KIÊM TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KIÊM TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

23.02.2019Lượt xem: 1010

- Người liên hệ: Ms. Phương - Số điện thoại: 0974.222.759
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIÁM SÁT CẢNH QUAN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIÁM SÁT CẢNH QUAN

09.11.2018Lượt xem: 1321

Tuyển dụng nhân viên giám sát cảnh quan
TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ CẢNH QUAN

TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ CẢNH QUAN

13.12.2017Lượt xem: 2098

NHÂN VIÊN SALE

NHÂN VIÊN SALE

13.12.2017Lượt xem: 1296

Copyrights © 2017 CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN PHƯƠNG TRUNG. All rights reserved. Design by: Nina co, ltd